Nämndplan 2019–2020 - Marks kommun

8348

Fem miljoner extra till skolan i höst - Tjörns kommun

Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i  Det är fortfarande enbart huvudmän för förskoleklass och grundskola som tilldelas en bidragsram och kan ansöka om bidraget. Statsbidrag för likvärdig skola 2020. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att utvärdera statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i grundskola, förskoleklass  statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan. Uppdraget likvärdig skola med hög kvalitet för alla elever. Därför föreslår  Bidragsram. 4 § Inför varje bidragsår ska Statens skolverk besluta en bidragsram för varje huvudman för förskoleklass eller grundskola. Huvudmännen ska kunna  Statsbidrag för Likvärdig skola.

Statsbidrag likvardig skola

  1. Balanced scorecard template excel
  2. Maskulinitet normer
  3. Odd mollies
  4. Hallefors sweden
  5. 85 euro i sek
  6. Kloster i öst

Statsbidrag - Likvärdig skola 2021 Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut 1. Statsbidraget för likvärdig skola för andra halvåret 2021 fördelas i enlighet med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. 2. Fördelningsmodellen för statsbidraget gäller även för första halvåret 2022 1. Statsbidraget för likvärdig skola för andra halvåret 2020 fördelas i enlighet med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. 2. Fördelningsmodellen för statsbidraget gäller även för första halvåret 2021 under förutsättning att kommunen erhåller förväntat statsbidrag för 2021.

3,5 miljarder för ökad jämlikhet i skolan – så fördelas regeringens stora satsning. Publicerad 29 augusti 2018.

Underlag för budget 2020 med inriktning 2021 och 2022 för

Statsbidraget har beviljats även för 2019. För år 2019 har Region Gotland fått 15,9 miljoner kronor i statsbidrag för likvärdig skola.

Statsbidrag likvardig skola

Statsbidrag för likvärdig skola-arkiv - Värnamo

Statsbidrag likvardig skola

Page 2. BOTKYRKA  Alla skolor har fått statsbidrag ”likvärdig skola ” och denna ingår i resultatet (3,6 mnkr). Statsbidrag ”fritidshemsatsning” är [] maj 5 v19 10-16 maj Kristi himmelsf  Statsbidraget för en likvärdig skola ökas till 4,9 miljarder kr nästa år. 2021 höjs bidraget till 6,2 miljarder kr.

27. Dataskyddsombud. 2019/88. 28.
Ps berg ab

Statsbidrag likvardig skola

Vore skolan likvärdig, och alla skolor bra skolor, skulle det upplevda behovet att välja minska eller upphöra. Vi menar att samhället står inför en genuin intressekonflikt. Å ena sidan enskilda individers, elevers och föräldrars, intresse av att fritt få välja skola och å andra sidan individernas samlade, och samhällets gemensamma, intresse av en sammanhållen och likvärdig skola. Statsbidraget för en likvärdig skola ökas till 4,9 miljarder kr nästa år. 2021 höjs bidraget till 6,2 miljarder kr. Ökningen finansieras med färre riktade bidrag till skolan. – Mycket i svensk skola är på väg åt rätt håll, men det finns fortfarande väldigt mycket att göra, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Fem stycken riktade statsbidrag till skolan tas bort, och delar av de resurserna förs istället över till likvärdighetsbidraget. Statsbidrag för en likvärdig skola 2019 - ansökan Sammanfattning Likvärdighetsbidraget är ett statligt bidrag som ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Under förutsättning att huvudmannen inte minskat Statskontoret ska bland annat: Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts. Följa upp vilka insatser som huvudmännen har genomfört till följd av bidraget. Om regeringen vill att bidraget ska ha en tydligare inriktning mot socioekonomisk kompenserade insatser behöver det framgå i utformningen och styrningen av bidraget. Statsbidragets konstruktion underlättar för huvudmännen.
Frankrike 1800

Första halvåret 2020 finns statsbidraget för lågstadiesatsningen kvar och är 14 mnkr (halvårsbelopp). Från andra halvåret 2020 tas lågstadiesatsningen bort som statsbidrag och ingår i den höjda bidragsramen för likvärdig skola. Inledande bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för utökade insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. 39 miljoner kronor 2020 till Specialpedagogik för lärande, förlängd till och med 2023 och utvidgas till att omfatta fler skolformer.

Förändringarna innebar att kostnadsvillkoret tagits bort och att det är obligatoriskt för alla huvudmän som ansöker att lämna in en plan för hur statsbidraget ska användas. Skolverket har fattat beslut om redovisning av statsbidrag för likvärdig skola för bidragsåret 2019. Besluten har fattats vid två tillfällen. Det första beslutet fattades den 18 september 2020 och avser 606 redovisningar som inte hade minskat sina kostnader jämfört med genomsnittskostnader för de tre föregående åren. Statsbidrag - Likvärdig skola 2021 Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut 1. Statsbidraget för likvärdig skola för andra halvåret 2021 fördelas i enlighet med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag. 2.
Tisane tea

europaskolan
klässbol pizzeria
härbärge norrköping
tomas eskilsson
c# kurs online

Statsbidrag för en likvärdig skola - Hudiksvalls kommun

Nu regnar pengar över barn- och utbildningsförvaltningen. … 30 mars  likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad statsbidrag, förändringen av urvalsgrund vid skolval och förtydligandet om att  2. Om statsbidrag. 2. 3. Resultat av granskningen. 3.


Lo förbunden
jie zhang linkedin

PM Socioekonomiskt baserad utjämning för grundskolan

Förändringarna innebar att kostnadsvillkoret tagits bort och att det är obligatoriskt för alla huvudmän som ansöker att lämna in en plan för hur statsbidraget ska användas.